Tarieven

Praktijktarieven FysioAetsveld 2015
Als u niet (voldoende) verzekerd bent voor fysiotherapie  zullen wij de nota direct aan u kunnen sturen.   Deze praktijktarieven zijn een gemiddelde van de tarievendie de verschillende zorgverzekeraars rekenen.
Behandeling Kosten
Zitting Fysiotherapie  €      29,60
Zitting Fysiotherapie aan huis  €      39,60
Zitting Kinder Fysiotherapie  €      39,60
Zitting Kinder Fysiotherapie aan huis patient  €      49,50
Instructie ouders  €      29,60
Zitting Manueel Therapie  €      39,60
Zitting Manueel Therapie aan huis patient  €      49,60
Zitting Groeps Fysiotherapie 2 personen  €      29,60
Zitting Groeps Fysiotherapie 3 personen  €      20,00
Zitting Groeps Fysiotherapie 4 personen  €      15,00
Zitting Groeps Fysiotherapie 5-10 personen  €      12,50
eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek  €      58,00
Screening voor Fysiotherapie  €      10,00
Intake en Onderzoek  Fysiotherapie  €      39,50
Intake en Onderzoek  Fysiotherapie aan huis  €      49,60
Eenvoudige korte rapporten  €      29,60
Lange rapporten  bv. voor schadeclaims  €      59,00
Niet nagekomen afspraak  €      22,20

Heeft u hierover vragen / opmerkingen? Neemt u dan even contact met ons op.

Geregeld krijgen we de vraag hoe de fysiotherapie verzekerd is binnen de verschillende aanvullende verzekeringen bij de verschillende zorgvezekeraars.
Hiervoor willen we u doorverwijzen naar de pagina “goed verzekerd” op de site

www.fysiotherapie.nl
of op www.defysiotherapeut.com.
of op www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx
Heeft u hierover nog vragen, neemt u gerust contact met ons op.

Intake

Bij de intake zullen wij u vragen naar uw zorgverzekering, registratienummer, uw BSN-nummer en legitimatiebewijs. Neemt u hiervoor graag uw zorgpas en legitimatiebewijs (paspoort, identietijdskaart of rijbewijs) mee bij het eerste bezoek.
Voor het verkrijgen van de juiste informatie van de aanvullende verzekering kijken we deze gegevens altijd na bij uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2016 385 euro. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.
Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.
De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 18 behandelingen vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering