Zuigeling met een voorkeurshouding

De incidentie van wiegendood nam vanaf 1987 sterk af na het advies om kinderen op de rug te laten slapen.  Doordat de jonge zuigeling op zijn of haar rug wordt gepositioneerd tijdens het slapen, wordt er een toename gemeld van kinderen met een voorkeurshouding.
Dit ontstaat doordat ze in rugligging vrijwel voortdurend met het hoofd naar één en dezelfde kant gedraaid liggen. Er is een actieve en vaak ook een passieve bewegingsbeperking in de nek. Regelmatig wordt er ook een afplatting van het hoofd waargenomen (plagiocephalie), dat soms ook gepaard gaat met asymmetrie in het aangezicht, een afstaand oor, asymmetrie in de wervelkolom en bekken hoogstand.

In 2008 is door Leo van Vlimmeren onderzoek gedaan naar het effect van kinderfysiotherapie bij zuigelingen met een voorkeurshouding. Hieruit kwam naar voren dat een 4 maanden durend gestandaardiseerd kinderfysiotherapeutisch interventieprogramma significant beter effect heeft op het voorkomen van ernstige plagiocephalie in vergelijking met gebruikelijke zorg (consultatiebureau, informatiefolder).

Helmtherapie is een aantal jaren als therapie ingezet om de vorm van het afgeplatte hoofdje te normaliseren. In 2014 is echter uit onderzoek gebleken dat helmtherapie geen meerwaarde heeft, boven het natuurlijk herstel van het hoofd en eventueel kinderfysiotherapie. Het herstel van de vorm van het hoofd van een kindje dat helmtherapie heeft gehad is op 2 jarige leeftijd vergelijkbaar met het hoofd van een kindje dat geen helmtherapie heeft gehad. Dit is onderzocht bij zuigelingen met een matige en ernstige brachycephalie (rechte afplatting) of plagiocephalie (schuine afplatting).

Kinderfysiotherapie bij een voorkeurshouding
Intake en onderzoek

(Medische) voorgeschiedenis
Motorische observatie en motorische test
Lichamelijk onderzoek (spierspanning, bewegelijkheid)
Kracht nekspieren
Plagiocephalometrie (meting vorm hoofdje door middel van een bandje)

Behandeling
Adviezen ten aanzien van; positionering, hantering en facilitering van houdingen en bewegingen.
Normaliseren van de bewegelijkheid van de nek.
Stimuleren van buikligging
Stimuleren motorische ontwikkeling
Participatie van de ouders is van groot belang tijdens de kinderfysiotherapeutische interventie.
In de meeste gevallen komt de kinderfysiotherapeut 1 à 2 keer aan huis behandelen.

Heeft u vragen over hoe de voorkeurshouding te doorbreken, welke oefeningen in de dagelijkse handelingen kunnen worden geïntegreerd of wilt u de vorm van het hoofdje laten opmeten (plagiocephalometrie)? Neem dan gerust contact op met onze kinderfysiotherapeut, Jolien Meijer.